ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อโรงเรียน

เลขที่ 183 หมู่ 13, ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม, 48110
 
042 541 051

e-mail-->This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook-->https://www.facebook.com/kpstp

Additional information