มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สำนักงานกลุ่มโรงเรียน

ประเมินภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด
สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม
ร่วมกับสำนักงานกลุ่ม ๑๐
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
คลิกชมภาพเพิ่มเติม